O škole Učitelia Triedy Predmety Kontakt Mapa

Nedeľa 27. 11. 2022
Počet návštev: 4880833

  NA STRÁNKU BOLI PRIDANÉ:

 • Nové fotky vo FOTOALBUME - DOD
 • Správa o VVV za šk. rok 2020/2021
 • Elektronická prihláška 2022/2023
 • Kritériá prijatia pre šk. rok 2022/2023
 • MOŽNOSTI ŠTÚDIA 2022/2023
 • ŠKOLSKÝ PORIADOK 2.9.2021

VYUČUJEME V ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH:

MECHANIK NASTAVOVAČ:

MECHANIK MECHATRONIK:

MECHANIK ELEKTROTECHNIK:

CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY

V STROJÁRSTVE A ELEKTROTECHNIKE

 • DOD

  Dňa 30.9.2022 sa na škole konal Deň otvorených dverí, ktorý prebehol i za účasti firiem, s ktorými škola spolupracuje v rámci duálneho vzdelávania.

  Ďakujeme za účasť žiakom aj ich rodičom a radi predstavíme našu školu i ďalším záujemcom, ktorí nás môžu navštíviť kedykoľvek individuálne po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

  Tešíme sa na vašu návštevu.

 • Deň otvorených dverí

  Dňa 30.9.2022 sa na našej škole uskutoční Deň otvorených dverí. Srdečne pozývame žiakov základných škôl, ich učiteľov i rodičov. Pripravená je prehliadka priestorov školy, odborných učební a dielní s ukážkou prác a prezentáciami. DOD sa zúčastnia aj firmy, s ktorými spolupracujeme v duálnom vzdelávaní a ktoré účastníkom DOD poskytnú všetky potrebné informácie o vzdelávaní na ich pracoviskách.

  Okrem aktuálnych študijných odborov budeme v budúcom školskom roku otvárať nové učebné (3-ročné) odbory ELEKTROMECHANIK a OBRÁBAČ KOVOV. Podrobnejšie informácie o štúdiu v týchto odboroch vám poskytnú naši pedagogickí zamestnanci.

 • PONUKA PRÁCE

  Od 1. septembra 2022 prijmeme do pracovného pomeru pedagogických

  zamestnancov na nasledovné pozície:

  - Majster odbornej výchovy - elektrotechnik-slaboprúd

  - Majster odbornej výchovy v odbore strojár

  Kvalifikačné požiadavky na jednotlivé pozície sú rozpísané v ľavom paneli

  Navigácia v časti PRACOVNÁ PONUKA.

 • Študenti a pedagogickí zamestnanci školy sa slávnostne rozlúčili so školským rokom.

 • . - Obrázok 1