O škole Učitelia Žiaci Rozvrh Triedy Predmety Kontakt Mapa

Časový harmonogram MS 2018 Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS 2018

 

   Časový harmonogram riadneho termínu EČ (externej časti)

        a PFIČ (písomnej formy internej časti) MS:

 

      13.marec 2018 (utorok) - slovenský jazyk a literatúra

        14.marec 2018 (streda) - anglický jazyk, nemecký jazyk

        15.marec 2018 (štvrtok) - matematika

 

       Termín praktickej časti MS:

  

                       Termín ústnej časti MS: