O škole Učitelia Žiaci Rozvrh Triedy Predmety Kontakt Mapa

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra Február 2018_faktúry viď. knihu dodávateľských faktúr viď.knihudodávateľskýchfaktúr s DPH viď. knihu dodávateľských faktúr viď. knihu dodávateľských faktúr 28.02.2018 viď. knihu dodávateľských faktúr Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Zmluva 2018/001 Zmluva o servise a údržbe výpočtovej techniky 1 150.00 s DPH 31.01.2018 Bc. Michal Dinka INGEN SYSTÉMY - IS Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Faktúra Január 2018_faktúry viď. knihu dodávateľských faktúr viď.knihudodávateľskýchfaktúr s DPH viď. knihu dodávateľských faktúr viď. knihu dodávateľských faktúr 31.01.2018 viď. knihu dodávateľských faktúr Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Faktúra December 2017_faktúry viď. knihu dodávateľských faktúr viď.knihudodávateľskýchfaktúr s DPH viď. knihu dodávateľských faktúr viď. knihu dodávateľských faktúr 29.12.2017 viď. knihu dodávateľských faktúr Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Objednávka Objednávky_december 2017_2 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 18.12.2017 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Objednávka Objednávky_november 2017_3 - december 2017_1 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 07.12.2017 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Zmluva 2017/017 Kúpna zmluva č. Z201764627_Z 3 880,00 s DPH 01.12.2017 LINEA SK spol. s r.o. Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany zmluva z EKS
Zmluva 2017/016 Darovacia zmluva 943,29 s DPH 01.12.2017 Rodičovské združenie pri Strednej odbornej škole technickej, Nitrianska 61, Šurany Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Zmluva 2017/015 Darovacia zmluva 1 488,00 s DPH 01.12.2017 Rodičovské združenie pri Strednej odbornej škole technickej, Nitrianska 61, Šurany Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Faktúra November 2017_faktúry viď. knihu dodávateľských faktúr viď.knihudodávateľskýchfaktúr s DPH viď. knihu dodávateľských faktúr viď. knihu dodávateľských faktúr 30.11.2017 viď. knihu dodávateľských faktúr Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Objednávka Objednávky_november 2017_2 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 23.11.2017 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Zmluva 2017/014 Zmluva o nájme číslo: ABO - 159771/2/2017 98,56 s DPH 20.11.2017 Messer Tatragas, spol. s r.o. Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Zmluva 2017/013 Darovacia zmluva 2 000,00 bez DPH 03.11.2017 Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Objednávka Objednávky_november 2017_1 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 03.11.2017 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Faktúra Október 2017_faktúry viď. knihu dodávateľských faktúr viď.knihudodávateľskýchfaktúr s DPH viď. knihu dodávateľských faktúr viď. knihu dodávateľských faktúr 31.10.2017 viď. knihu dodávateľských faktúr Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Zmluva 2016/203/Dodatok č.1 Dodatok k Zmluve č. 03/2016/DV o duálnom vzdelávaní 0,00 bez DPH 30.10.2017 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Objednávka Objednávky_október 2017_2 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 24.10.2017 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Zmluva 2017/012 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov číslo: 2017_MPC_EGO_500 0,00 bez DPH 23.10.2017 Metodicko-pedagogické centrum Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Objednávka Objednávky_október 2017_1 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 12.10.2017 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Zmluva 2017/011 Zmluva o dielo 39 474,41 s DPH 06.10.2017 FORA - STAV, s.r.o. Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/458