O škole Učitelia Triedy Predmety Kontakt Mapa

Sobota 9. 12. 2023
Počet návštev: 5119564

  NA STRÁNKU BOLI PRIDANÉ:

 • Nové fotky vo FOTOALBUME 
 • Správa o VVV za šk. rok 2022/2023
 • Elektronická prihláška 
 • Kritériá prijatia pre šk. rok 2022/2023
 • MOŽNOSTI ŠTÚDIA 2022/2023
 • ŠKOLSKÝ PORIADOK 2.9.2021

VYUČUJEME V ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH:

MECHANIK NASTAVOVAČ:

MECHANIK MECHATRONIK:

MECHANIK ELEKTROTECHNIK:

 • Dňa 30.11.2023 sa náš žiak Imrich Hegyi zúčastnil krajského kola súťaže Zenit v elektronike .

 • Vďaka pracovníkom ZSE Bratislava – rozvod elektrickej energie a dispečing žiaci III.M a II.M triedy odborov mechanik elektrotechnik a mechanik mechatronik spolu s učiteľmi odborných elektrotechnických predmetov absolvovali odbornú exkurziu v uvedenej firme. Študenti si tak mohli utvrdiť teoretické vedomosti z odborného predmetu elektrotechnika v praxi. Sú to vysoko a veľmi vysoko napäťové zariadenia ku ktorým nemáme žiadny prístup, čo sme veľmi pozitívne ohodnotili.

  Učitelia odborných predmetov: Ing.M.Zajičková, Ing. L.Szabó

 • Žiaci 3.M a 3.D triedy navštívili firmu FANUC ktorá je jedným z popredných svetových výrobcov priemyselnej automatizácie. Či už ide o priemyselné roboty, systémy CNC, elektroerozívne obrábanie, vstrekovacie stroje alebo vertikálne obrábacie centrá.

  S pedagogickým dozorom Ing. Szabó a Ing. Orlová.

 • Žiaci IV.D triedy Miroslav Ján Lintner a Daniel Lukacsovics sa 29.11.2023 zúčastnili krajského kola súťaže Zenit v strojárstve - kategória S, kde sa Daniel umiestnil na 5. a Miroslav na 3. mieste.

 • Dňa 23.11.2023 sa na našej škole uskutočnila Technická olympiáda pre žiakov ZŠ

 • 16.11.2023

  Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí - 16.11.2023 v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod.

 • Žiaci 2. a 3. ročníka si mali možnosť v rámci prevencie pred patologickými javmi vypočuť veľmi zaujímavú prednášku na tému „Kulty a sekty“. Prednášku s následnou besedou sme absolvovali v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch pod vedením lektorky Mgr. Jarmily Šmončičovej, s možnosťou prezrieť si aktuálnu výstavu fotografií. Tešíme sa na ďalšie aktivity v oblasti sociálnej prevencie, ktoré v tomto roku ešte absolvujeme.

  „Kulty a sekty“ - Obrázok 1

 • Šuriansky jarmok

  V rámci plánovanej aktivity - spoznávanie regionálnych tradícií sa všetci žiaci a vyučujúci školy dnes 22.9.2023 presunuli do centra mesta na tradičný šuriansky jarmok.

 • Milí rodičia a žiaci

  Prázdniny sa skončili a pred nami je ďalší školský rok plný nových poznatkov a zážitkov.

  Slávnostné otvorenie šk. roka bude v pondelok 4.9.2023 o 8.00 hod. v telocvični .

 • Na základe prijatia Vášho syna/dcéry na našu školu Vás srdečne pozývam na prvé rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 24.8.2023 o 17.00 hod.v priestoroch SOŠ Technickej, Nitrianska 61, Šurany. Dozviete sa všetky potrebné informácie k nástupu do školy a vystavíme Vám potvrdenia o návšteve školy pre účely vybavenia preukážok na vlak alebo autobus, prípadne pre Vášho zamestnávateľa.

 • Potvrdenia o návšteve školy (napr. na preukážky na vlak alebo autobus) začneme
  vydávať od 21.8.2023 v čase od 8.00 do 13.00 hod.
  Ak potrebujete potvrdenie o návšteve školy na brigádu, môžete prist' každý pracovný
  deň v čase od 8.00 do 13.00 hod., pripadne požiadajte o vystavenie potvrdenia
  a zaslanie mailom.

 • Naša škola prebieha kompletnou modernizáciou odborných učební a dielni . Boli dodané nové NC sústruhy , NC Frézky , NC Brúsky , CNC sústruh ,CNC frázka, moderné pracoviská do elektro dielni a veľa iného...

 • Dnes 13.6.2023 bolo oceňovanie najúspešnejších žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK za školský rok 2022/2023 . Za našu školu boli ocenený dvaja žiaci Daniel Bernáth a Imrich Hegyi za reprezentáciu v celoslovenskej súťaži odborných vedomostí a praktických zručností .

 • Žiaci 3 ročníka boli na exkurzii vo firme Kromberg-Schubert, v Kolárove. V príjemných klimatizovaných priestoroch firmy sme si najprv pozreli prezentáciu firmy, ktorá sa zaoberá výrobou káblových zväzkov, IoT a mechatronickým inžinierstvom.

  Firma má zastúpenie v 40-tich krajinách po celom svete a naši žiaci sú pre nich zaujímaví z hľadiska HR ako budúci spolpracovníci.

  Najprv sme si pozreli prezentáciu firmy, a zahrali sme si online hru o vecné ceny. Potom sme si prezreli prezentáciu o pracovnom trhu, o tom ako písať a nepísať profesný životopis a potom sa už išlo na prehliadku priestorov firmy.

 • Dňa 23. mája žiaci prvého a druhého ročníka študijného odboru mechanik nastavovač a mechanik mechatronik navštívili Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre, ktorý sa uskutočnil v areáli Výstaviska Agrokomplexu. Hlavnou témou bola automatizácia, elektronika, obrábacia a meracia technika. Svojimi projektami a úspešnými výsledkami na trhu práce sa prezentovali i vysoké školy s technickým zameraním. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s najnovšími trendami a technológiami v strojárstve a elektrotechnike, čím si rozšírili svoje vedomosti a prehĺbili záujem.

 • Dňa 22. mája sa v priestoroch našej školy uskutočnil hudobno – výchovný koncert zameraný proti šikanovaniu. Žiaci I.M, I.D, II.D a II.M triedy si vypočuli piesne, ktorých texty boli o zneužívaní moci, agresivite a zákernom správaní. Cieľom koncertu bola primárna prevencia v tejto oblasti, ako i nebezpečenstvá a dôsledky takéhoto správania.

  Ing. Viteková, Mgr. Kosiba, S. Hámorník

 • Dňa 17.5.2023 sme obdržali od Mgr. Dušana Rampašeka - poslanca NSK a mestského zastupiteľstva v Šuranoch a od zástupcu spoločnosti SVX, s.r.o. Igora Bajnoka lístky na podujatie „Májová biela noc na Amfíku s Kalim“, ktoré sa bude konať v Šuranoch dňa 20.5.2023. Lístky budú venované najúspešnejším žiakom.

  Ďakujeme!

 • Riaditeľ školy udelil žiakom riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov dňa 16.5.2023 (utorok).

 • Žiaci III.M. triedy konkrétne (Imrich Hegyi, Szilárd Horváth, Erik Villem) sa zúčastnili dňa 11.05.2023 súťaže “Mladý vývojár robotiky 2023” , ktorú organizovala Technická fakulta SPU v Nitre. Úlohou súťaže bolo žiakov motivovať tvorivej činnosti programovania, kde zoznámili a naučili sa naprogramovať chod autonómnych robotov typu Q-scount. Roboty mali prejsť dráhu s rôznymi obťiažnosťami za čo najkratší čas. Chlapci sa behom programovania zabavili a nadobudli nové skúsenosti na vysokej škole.

 • Pri príležitosti Dňa učiteľov oceňoval predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík činorodú prácu pedagogických pracovníkov gymnázií a stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Čestné uznanie za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu si z jeho rúk prevzala Ing. Hana Viteková

 • Stredoškolská odborná činnosť

  Žiak II.M triedy Andrej Németh sa dňa 22.3. zúčastnil 45. ročníka súťaže SOČ krajké kolo, ktoré sa konalo na SPŠSE Nitra. Žiak súťažil v odbore 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie, kde do tejto kategórie pripravil CNC gravírovačku ako učebnú pomôcku. Gravírovačka mala byť riadená cez počítač. Žiak sa umiestnil na 4. mieste.

 • Žiaci IV.M a IV.D triedy s pedagogickým dozorom sa dňa 17.2.2023 zúčastnili na dni otvorených dverí na technickej fakulte SPU v Nitre, ktorá lákala študentov predovšetkým bohatým programom a novými akreditovanými študijnými odbormi.

  Žiaci mali k nahliadnutiu laboratóriá PLC systémov a automatizácie, mali možnosť vidieť roboty amanipulátory, ktoré študenti v rámci cvičení programujú v jazyku JAVA. Avšak našlo sa v programe niečo aj pre našich mechatronikov ako laboratórium CNC obrábania a tribológie CAD/CAM systémov.

 • V rámci preventívnych aktivít pre mladistvých sme zorganizovali pre našich žiakov prednášku o dôsledkoch užívania či prechovávania psychotropných a omamných látok, jedov a prekurzorov, o ich trestnoprávnom dopade, o dôsledkoch protiprávneho konania, ktoré s tým úzko súvisí, o tom, ako týmto nástrahám čeliť..... Žiaci o týchto problémoch často počujú v rámci preventívnych akcií, tentokrát však bola prednáška a následná diskusia o to zaujímavejšia, že ju viedol kapitán Mgr. Miroslav Žichla, preventista z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Nových Zámkoch. Svoje rozprávanie obohatil o skúsenosti zo svojej praxe a o krátky a zaujímavý dokument o tom, ako môže experimentovanie s drogami mladých ľudí dostihnúť, ale aj o možnostiach, ako už existujúce problémy úspešne riešiť. Ďakujeme.

 • Film je dielom dolnoohajských žiakov ale i študentov, ktorí študujú aj na našej škole.

Navigácia

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Fotogaléria

Fotogaléria

V tomto fotoalbume za nenachádzajú žiadne galérie