O škole Učitelia Žiaci Rozvrh Triedy Predmety Kontakt Mapa

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 2018/005 Zmluva o nájme číslo ABO-159771/2/2018 98,56 s DPH 17.05.2018 Messer Tatragas, spol. s r.o. Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Objednávka Objednávky_č.39-45/2018 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 03.05.2018 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Faktúra Apríl 2018_faktúry viď. knihu dodávateľských faktúr viď.knihudodávateľskýchfaktúr s DPH viď. knihu dodávateľských faktúr viď. knihu dodávateľských faktúr 30.04.2018 viď. knihu dodávateľských faktúr Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Zmluva 2018/004 Darovacia zmluva 1 300,00 bez DPH 16.04.2018 Roffelsen Plastics Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Objednávka Objednávky_č.33-38/2018 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 11.04.2018 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Objednávka Objednávky_č.29-32/2018 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 05.04.2018 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Faktúra Marec 2018_faktúry viď. knihu dodávateľských faktúr viď.knihudodávateľskýchfaktúr s DPH viď. knihu dodávateľských faktúr viď. knihu dodávateľských faktúr 30.03.2018 viď. knihu dodávateľských faktúr Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Objednávka Objednávky_č.24-28/2018 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 23.03.2018 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Zmluva 2018/003 Dohoda o poskytnutí preddavku na dodávku tovarov 495,00 s DPH 09.03.2018 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s r.o. Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Objednávka Objednávky_č.18-23/2018 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 01.03.2018 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Faktúra Február 2018_faktúry viď. knihu dodávateľských faktúr viď.knihudodávateľskýchfaktúr s DPH viď. knihu dodávateľských faktúr viď. knihu dodávateľských faktúr 28.02.2018 viď. knihu dodávateľských faktúr Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Zmluva 2018/002 Rámcová kúpna zmluva s DPH 22.02.2018 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Objednávka Objednávky_č.15-17/2018 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 09.02.2018 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Zmluva 2018/001 Zmluva o servise a údržbe výpočtovej techniky 1 150.00 s DPH 31.01.2018 Bc. Michal Dinka INGEN SYSTÉMY - IS Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Faktúra Január 2018_faktúry viď. knihu dodávateľských faktúr viď.knihudodávateľskýchfaktúr s DPH viď. knihu dodávateľských faktúr viď. knihu dodávateľských faktúr 31.01.2018 viď. knihu dodávateľských faktúr Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Objednávka Objednávky_č.7-14/2018 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 26.01.2018 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Objednávka Objednávky_č.1-6/2018 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 18.01.2018 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Faktúra December 2017_faktúry viď. knihu dodávateľských faktúr viď.knihudodávateľskýchfaktúr s DPH viď. knihu dodávateľských faktúr viď. knihu dodávateľských faktúr 29.12.2017 viď. knihu dodávateľských faktúr Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Objednávka Objednávky_december 2017_2 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 18.12.2017 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Objednávka Objednávky_november 2017_3 - december 2017_1 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 07.12.2017 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/472