O škole Učitelia Triedy Predmety Kontakt Mapa

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra Faktúry_č.dokladu 164_169_2022 viď. knihu dodávateľských faktúr viď.knihudodávateľskýchfaktúr s DPH viď. knihu dodávateľských faktúr viď. knihu dodávateľských faktúr 02.11.2022 viď. knihu dodávateľských faktúr Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. Juraj Hámorník riaditeľ 04.11.2022
Objednávka Objednávka_č. 61_62_2022 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 27.10.2022 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. Juraj Hámorník riaditeľ
Faktúra Faktúry_č.dokladu 147_157_2022 viď. knihu dodávateľských faktúr viď.knihudodávateľskýchfaktúr s DPH viď. knihu dodávateľských faktúr viď. knihu dodávateľských faktúr 13.10.2022 viď. knihu dodávateľských faktúr Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. Juraj Hámorník riaditeľ 21.10.2022
Objednávka Objednávka_č. 59_60_2022 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 10.10.2022 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. Juraj Hámorník riaditeľ
Objednávka Objednávka_č. 51_58_2022 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 29.09.2022 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. Juraj Hámorník riaditeľ
Faktúra Faktúry_č.dokladu 135_146_2022 viď. knihu dodávateľských faktúr viď.knihudodávateľskýchfaktúr s DPH viď. knihu dodávateľských faktúr viď. knihu dodávateľských faktúr 27.09.2022 viď. knihu dodávateľských faktúr Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. Juraj Hámorník riaditeľ 29.09.2022
Objednávka Objednávka_č. 50_2022 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 09.09.2022 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. Juraj Hámorník riaditeľ
Objednávka Objednávka_č. 46_49_2022 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 30.08.2022 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. Juraj Hámorník riaditeľ
Faktúra Faktúry_č.dokladu 128, 130_134/2022 viď. knihu dodávateľských faktúr viď.knihudodávateľskýchfaktúr s DPH viď. knihu dodávateľských faktúr viď. knihu dodávateľských faktúr 25.08.2022 viď. knihu dodávateľských faktúr Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. Juraj Hámorník riaditeľ 02.09.2022
Faktúra Faktúry_č.dokladu 117_127/2022, 129/2022 viď. knihu dodávateľských faktúr viď.knihudodávateľskýchfaktúr s DPH viď. knihu dodávateľských faktúr viď. knihu dodávateľských faktúr 15.08.2022 viď. knihu dodávateľských faktúr Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. Juraj Hámorník riaditeľ 16.08.2022
Faktúra Faktúry_č.dokladu 99_101, 103, 105_108, 110_116_2022 viď. knihu dodávateľských faktúr viď.knihudodávateľskýchfaktúr s DPH viď. knihu dodávateľských faktúr viď. knihu dodávateľských faktúr 14.07.2022 viď. knihu dodávateľských faktúr Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. Juraj Hámorník riaditeľ 27.07.2022
Objednávka Objednávka_č. 44_45_2022 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 13.07.2022 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. Juraj Hámorník riaditeľ
Faktúra Faktúry_č.dokladu 90_98, 102, 104,109_2022 viď. knihu dodávateľských faktúr viď.knihudodávateľskýchfaktúr s DPH viď. knihu dodávateľských faktúr viď. knihu dodávateľských faktúr 06.07.2022 viď. knihu dodávateľských faktúr Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. Juraj Hámorník riaditeľ 29.06.2022
Objednávka Objednávka_č. 43_2022 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 29.06.2022 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. Juraj Hámorník riaditeľ
Objednávka Objednávka_č. 40_42_2022 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 22.06.2022 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. Juraj Hámorník riaditeľ
Objednávka Objednávka_č. 33_39_2022 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 20.06.2022 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. Juraj Hámorník riaditeľ
Faktúra Faktúry_č.dokladu 80_89_2022 viď. knihu dodávateľských faktúr viď.knihudodávateľskýchfaktúr s DPH viď. knihu dodávateľských faktúr viď. knihu dodávateľských faktúr 13.06.2022 viď. knihu dodávateľských faktúr Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. Juraj Hámorník riaditeľ 07.06.2022
Faktúra Faktúry_č.dokladu 68_70, 72_79_2022 viď. knihu dodávateľských faktúr viď.knihudodávateľskýchfaktúr s DPH viď. knihu dodávateľských faktúr viď. knihu dodávateľských faktúr 17.05.2022 viď. knihu dodávateľských faktúr Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. Juraj Hámorník riaditeľ 23.05.2022
Objednávka Objednávka_č. 31_32_2022 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 12.05.2022 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. Juraj Hámorník riaditeľ
Faktúra Faktúry_č.dokladu 55_67, 71_2022 viď. knihu dodávateľských faktúr viď.knihudodávateľskýchfaktúr s DPH viď. knihu dodávateľských faktúr viď. knihu dodávateľských faktúr 05.05.2022 viď. knihu dodávateľských faktúr Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. Juraj Hámorník riaditeľ 11.05.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/738