O škole Učitelia Žiaci Rozvrh Triedy Predmety Kontakt Mapa

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra Október 2018_faktúry viď. knihu dodávateľských faktúr viď.knihudodávateľskýchfaktúr s DPH viď. knihu dodávateľských faktúr viď. knihu dodávateľských faktúr 31.10.2018 viď. knihu dodávateľských faktúr Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Zmluva 2018/012 Darovacia zmluva 100,00 bez DPH 24.10.2018 Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Objednávka Objednávky_č.97-102/2018 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 16.10.2018 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Objednávka Objednávky_č.93-96/2018 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 12.10.2018 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Faktúra September 2018_faktúry viď. knihu dodávateľských faktúr viď.knihudodávateľskýchfaktúr s DPH viď. knihu dodávateľských faktúr viď. knihu dodávateľských faktúr 30.09.2018 viď. knihu dodávateľských faktúr Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Objednávka Objednávky_č.89-92/2018 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 18.09.2018 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Objednávka Objednávky_č.82-88/2018 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 07.09.2018 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Zmluva 2018/011 Zmluva č. DUAL-03752/2018 o spolupráci pri realizácii národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP" 0,00 bez DPH 31.08.2018 Štátny inštitút odborného vzdelávania Ing. František Tamašovič riaditeľ
Faktúra August 2018_faktúry viď. knihu dodávateľských faktúr viď.knihudodávateľskýchfaktúr s DPH viď. knihu dodávateľských faktúr viď. knihu dodávateľských faktúr 31.08.2018 viď. knihu dodávateľských faktúr Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Objednávka Objednávky_č.79-81/2018 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 22.08.2018 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Zmluva 2018/010 Zmluva o dielo 27 990,24 s DPH 14.08.2018 CZ CZ Nitra s.r.o. Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Faktúra Júl 2018_faktúry viď. knihu dodávateľských faktúr viď.knihudodávateľskýchfaktúr s DPH viď. knihu dodávateľských faktúr viď. knihu dodávateľských faktúr 31.07.2018 viď. knihu dodávateľských faktúr Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Objednávka Objednávky_č.77-78/2018 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 11.07.2018 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Zmluva 2015/014/1 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve zo dňa 19.5.2015 0,00 bez DPH 09.07.2018 Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Faktúra Jún 2018_faktúry viď. knihu dodávateľských faktúr viď.knihudodávateľskýchfaktúr s DPH viď. knihu dodávateľských faktúr viď. knihu dodávateľských faktúr 30.06.2018 viď. knihu dodávateľských faktúr Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Zmluva 2018/009 Zmluva č.2018/009 o výkone požiarneho technika a bezpečnostného technika 7 466,00 bez DPH 27.06.2018 Ing. Jozef Priester - BezPO Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Objednávka Objednávky_č.67-76/2018 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 27.06.2018 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Zmluva 2018/008 Kúpna zmluva č. Z201825490_Z 26 997.30 bez DPH 18.06.2018 Up Slovensko, s.r.o. Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany zmluva z EKS
Objednávka Objednávky_č.62-66/2018 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 14.06.2018 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Faktúra Máj 2018_faktúry viď. knihu dodávateľských faktúr viď.knihudodávateľskýchfaktúr s DPH viď. knihu dodávateľských faktúr viď. knihu dodávateľských faktúr 31.05.2018 viď. knihu dodávateľských faktúr Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/499