O škole Učitelia Triedy Predmety Kontakt Mapa

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra Faktúry_č.dokladu 88 - 110 / 2021 viď. knihu dodávateľských faktúr viď.knihudodávateľskýchfaktúr s DPH viď. knihu dodávateľských faktúr viď. knihu dodávateľských faktúr 06.07.2021 viď. knihu dodávateľských faktúr Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ 12.07.2021
Objednávka Objednávky_č. 32 - 41 /2021 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 30.06.2021 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Zmluva 2021/005 Zmluva o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie a/alebo plynu preúčtovanienákladovzaspotrebovanúelektrickúenergiua/aleboplyn s DPH 29.06.2021 Nitriansky samosprávny kraj Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Zmluva 2021/004 Dohoda o ukončení Zmluvy o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie č. 66 E/2006 zo dňa 9.8.2006 0,00 s DPH 22.06.2021 ENERGO-SK, a. s., v likvidácii Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Zmluva 2021/003 Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 66 T/2006 zo dňa 9.8.2006 0,00 s DPH 22.06.2021 ENERGO-SK, a. s., v likvidácii Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Zmluva 2021/002 Zmluva č.2021/002 o výkone požiarneho technika a bezpečnostného technika 3 961.00 bez DPH 15.06.2021 Ing. Jozef Priester - BezPO Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Zmluva 2008/A3833244/Dodatok ID 13612302 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 210,00 s DPH 15.06.2021 Orange Slovensko, a.s. Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Faktúra Faktúry_č.dokladu 74 - 87 / 2021 viď. knihu dodávateľských faktúr viď.knihudodávateľskýchfaktúr s DPH viď. knihu dodávateľských faktúr viď. knihu dodávateľských faktúr 14.06.2021 viď. knihu dodávateľských faktúr Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ 18.06.2021
Objednávka Objednávky_č. 29 - 31 /2021 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 09.06.2021 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Objednávka Objednávky_č. 27 - 28 /2021 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 31.05.2021 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Zmluva 2018/006/1 Dodatok č.1 k Zmluve č. ZO/2018A16377-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 1 512,00 s DPH 24.05.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Faktúra Faktúry_č.dokladu 60 - 73 / 2021 viď. knihu dodávateľských faktúr viď.knihudodávateľskýchfaktúr s DPH viď. knihu dodávateľských faktúr viď. knihu dodávateľských faktúr 24.05.2021 viď. knihu dodávateľských faktúr Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ 25.05.2021
Objednávka Objednávky_č. 24 - 26 /2021 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 17.05.2021 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Objednávka Objednávky_č. 20 - 23 /2021 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 07.05.2021 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Faktúra Faktúry_č.dokladu 38 - 59 / 2021 viď. knihu dodávateľských faktúr viď.knihudodávateľskýchfaktúr s DPH viď. knihu dodávateľských faktúr viď. knihu dodávateľských faktúr 30.04.2021 viď. knihu dodávateľských faktúr Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ 05.05.2021
Objednávka Objednávky_č. 14 - 19 /2021 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 20.04.2021 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Objednávka Objednávky_č. 9 - 13 /2021 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 01.04.2021 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Faktúra Faktúry_č.dokladu 28 - 37 / 2021 viď. knihu dodávateľských faktúr viď.knihudodávateľskýchfaktúr s DPH viď. knihu dodávateľských faktúr viď. knihu dodávateľských faktúr 30.03.2021 viď. knihu dodávateľských faktúr Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ 01.04.2021
Zmluva 2021/301 Kolektívna zmluva na rok 2021 0,00 bez DPH 29.03.2021 Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Faktúra Faktúry_č.dokladu 20 - 27 / 2021 viď. knihu dodávateľských faktúr viď.knihudodávateľskýchfaktúr s DPH viď. knihu dodávateľských faktúr viď. knihu dodávateľských faktúr 08.03.2021 viď. knihu dodávateľských faktúr Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ 11.03.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/654