O škole Učitelia Triedy Predmety Kontakt Mapa

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra Faktúry_č.dokladu 4 - 16/2021 viď. knihu dodávateľských faktúr viď.knihudodávateľskýchfaktúr s DPH viď. knihu dodávateľských faktúr viď. knihu dodávateľských faktúr 11.02.2021 viď. knihu dodávateľských faktúr Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ 16.02.2021
Objednávka Objednávky_č. 4 - 6/2021 viď. prílohu viď.prílohu bez DPH viď. prílohu 08.02.2021 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Objednávka Objednávky_č. 2 - 3/2021 viď. prílohu viď.prílohu bez DPH viď. prílohu 26.01.2021 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Faktúra Faktúry_č.dokladu 1 - 2/2021 viď. knihu dodávateľských faktúr viď.knihudodávateľskýchfaktúr s DPH viď. knihu dodávateľských faktúr viď. knihu dodávateľských faktúr 07.01.2021 viď. knihu dodávateľských faktúr Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ 08.01.2021
Objednávka Objednávky_č. 1/2021 viď. prílohu viď.prílohu bez DPH viď. prílohu 07.01.2021 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Faktúra Faktúry_č.dokladu 194_219 viď. knihu dodávateľských faktúr viď.knihudodávateľskýchfaktúr s DPH viď. knihu dodávateľských faktúr viď. knihu dodávateľských faktúr 23.12.2020 viď. knihu dodávateľských faktúr Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ 28.12.2020
Objednávka Objednávky_č. 81/2020 viď. prílohu viď.prílohu bez DPH viď. prílohu 16.12.2020 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Zmluva 2020/008 Zmluva č.2020/008 o vykonaní pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie, elektrických zariadení pracovných strojov, elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia 4 631,00 bez DPH 10.12.2020 TRIMAN s.r.o. Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Objednávka Objednávky_č. 71-80/2020 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 09.12.2020 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Faktúra Faktúry_č.dokladu 178, 180, 182_193 viď. knihu dodávateľských faktúr viď.knihudodávateľskýchfaktúr s DPH viď. knihu dodávateľských faktúr viď. knihu dodávateľských faktúr 02.12.2020 viď. knihu dodávateľských faktúr Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ 04.12.2020
Objednávka Objednávky_č. 66-70/2020 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 26.11.2020 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Objednávka Objednávky_č. 64-65/2020 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 10.11.2020 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Faktúra Faktúry_č.dokladu 170_174, 176_177, 179, 181 viď. knihu dodávateľských faktúr viď.knihudodávateľskýchfaktúr s DPH viď. knihu dodávateľských faktúr viď. knihu dodávateľských faktúr 10.11.2020 viď. knihu dodávateľských faktúr Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ 12.11.2020
Zmluva 2020/007 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 630,00 bez DPH 09.11.2020 Bc. Jana Magdolenová Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Faktúra Faktúry_č.dokladu 163_169, 175 viď. knihu dodávateľských faktúr viď.knihudodávateľskýchfaktúr s DPH viď. knihu dodávateľských faktúr viď. knihu dodávateľských faktúr 29.10.2020 viď. knihu dodávateľských faktúr Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ 02.11.2020
Objednávka Objednávky_č. 62-63/2020 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 27.10.2020 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Zmluva 2016/203/4/Dodatok Dodatok k Zmluve č. 03/2016/DV o duálnom vzdelávaní 0,00 bez DPH 27.10.2020 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Objednávka Objednávky_č. 58-61/2020 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 27.10.2020 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
Faktúra Faktúry_č.dokladu 137-162 viď. knihu dodávateľských faktúr viď.knihudodávateľskýchfaktúr s DPH viď. knihu dodávateľských faktúr viď. knihu dodávateľských faktúr 20.10.2020 viď. knihu dodávateľských faktúr Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ 29.10.2020
Objednávka Objednávky_č. 55-57/2020 viď. prílohu viď.prílohu s DPH viď. prílohu 13.10.2020 viď. prílohu Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Ing. František Tamašovič riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/628