O škole Učitelia Triedy Predmety Kontakt Mapa

 • ZENIT v elektronike

  Dňa 30.11.2023 sa náš žiak Imrich Hegyi zúčastnil krajského kola súťaže Zenit v elektronike .

 • Exkurzia ZSE Bratislava

  Vďaka pracovníkom ZSE Bratislava – rozvod elektrickej energie a dispečing žiaci III.M a II.M triedy odborov  mechanik elektrotechnik a mechanik mechatronik spolu s učiteľmi odborných elektrotechnických predmetov absolvovali odbornú exkurziu v uvedenej firme. Študenti si tak mohli utvrdiť teoretické vedomosti z odborného predmetu elektrotechnika v praxi. Sú to vysoko a veľmi vysoko napäťové zariadenia  ku ktorým nemáme žiadny prístup, čo sme veľmi pozitívne ohodnotili.

  Učitelia odborných predmetov: Ing.M.Zajičková, Ing. L.Szabó

 • Exkurzia FANUC

  Žiaci 3.M a 3.D triedy navštívili firmu FANUC ktorá  je jedným z popredných svetových výrobcov priemyselnej automatizácie. Či už ide o priemyselné roboty, systémy CNC, elektroerozívne obrábanie, vstrekovacie stroje alebo vertikálne obrábacie centrá.               

  S pedagogickým dozorom Ing. Szabó a Ing. Orlová.

 • Zenit v strojárstve

  Žiaci IV.D triedy Miroslav Ján Lintner a Daniel Lukacsovics sa 29.11.2023 zúčastnili krajského kola súťaže Zenit v strojárstve - kategória S, kde sa Daniel umiestnil na 5. a Miroslav na 3. mieste.

 • Technická olympiáda

  Dňa 23.11.2023 sa na našej škole uskutočnila Technická olympiáda pre žiakov ZŠ

 • Deň otvorených dverí

  16.11.2023

  Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí - 16.11.2023 v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod.

 • „Kulty a sekty“

  Žiaci 2. a 3. ročníka si mali možnosť v rámci prevencie pred patologickými javmi vypočuť veľmi zaujímavú prednášku na tému „Kulty a sekty“. Prednášku s následnou besedou sme absolvovali v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch pod vedením lektorky  Mgr. Jarmily Šmončičovej, s možnosťou prezrieť si aktuálnu výstavu fotografií. Tešíme sa na ďalšie aktivity v oblasti sociálnej prevencie, ktoré v tomto roku ešte absolvujeme.

 • Spoznávanie regionálnych tradícií

  Šuriansky jarmok

  V rámci plánovanej aktivity - spoznávanie regionálnych tradícií sa všetci žiaci a vyučujúci školy dnes 22.9.2023 presunuli do centra mesta na tradičný šuriansky jarmok.

 • Slávnostné otvorenie šk. roka

  Milí rodičia a žiaci

  Prázdniny sa skončili a pred nami je ďalší školský rok plný nových poznatkov a zážitkov.

  Slávnostné otvorenie šk. roka bude v pondelok 4.9.2023 o 8.00 hod. v telocvični .

 • Vážení rodičia žiakov prvých ročníkov !

  Na základe prijatia Vášho syna/dcéry na našu školu Vás srdečne pozývam na prvé rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 24.8.2023 o 17.00 hod.v priestoroch SOŠ Technickej, Nitrianska 61, Šurany. Dozviete sa všetky potrebné informácie k nástupu do školy a vystavíme Vám potvrdenia o návšteve školy pre účely vybavenia preukážok na vlak alebo autobus, prípadne pre Vášho zamestnávateľa.

 • lnformácia pre žiakov SOST Šurany

  Potvrdenia o návšteve školy (napr. na preukážky na vlak alebo autobus) začneme
  vydávať od 21.8.2023 v čase od 8.00 do 13.00 hod.
  Ak potrebujete potvrdenie o návšteve školy na brigádu, môžete prist' každý pracovný
  deň v čase od 8.00 do 13.00 hod., pripadne požiadajte o vystavenie potvrdenia
  a zaslanie mailom.

 • Modernizujeme...

  Naša škola prebieha kompletnou modernizáciou odborných učební a dielni . Boli dodané nové NC sústruhy , NC Frézky , NC Brúsky , CNC sústruh ,CNC frázka, moderné pracoviská do elektro dielni a veľa iného...

 • Oceňovanie najúspešnejších žiakov stredných škôl

  Dnes 13.6.2023 bolo oceňovanie najúspešnejších žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK za školský rok 2022/2023 . Za  našu školu boli ocenený dvaja žiaci Daniel Bernáth a Imrich Hegyi za reprezentáciu v celoslovenskej súťaži odborných vedomostí a praktických zručností .

 • Kromberg-Schubert

  Žiaci 3 ročníka boli na exkurzii vo firme Kromberg-Schubert, v Kolárove. V príjemných klimatizovaných priestoroch firmy sme si najprv pozreli prezentáciu firmy, ktorá sa zaoberá výrobou káblových zväzkov, IoT a mechatronickým inžinierstvom.

  Firma má zastúpenie v 40-tich krajinách po celom svete a naši žiaci sú pre nich zaujímaví z hľadiska HR ako budúci spolpracovníci.

  Najprv sme si pozreli prezentáciu firmy, a zahrali sme si online hru o vecné ceny. Potom sme si prezreli prezentáciu o pracovnom trhu, o tom ako písať a nepísať profesný životopis a potom sa už išlo na prehliadku priestorov firmy.

  Samotná prehliadka nám zabrala zhruba dve hodny, a bolo čo obdivovať. Mali sme možnosť programovať skutočného robota,  a pozreli sme si firemnú spoluprácu dvojice robotov KUKA.

  Firma taktiež vyvíja   vlastné senzory pre IoT založené na technológii X-Bee.

 • Medzinárodný strojársky veľtrh NR

  Dňa 23. mája žiaci prvého a druhého ročníka študijného odboru mechanik nastavovač a mechanik mechatronik  navštívili  Medzinárodný  strojársky veľtrh v Nitre, ktorý sa uskutočnil v areáli Výstaviska Agrokomplexu. Hlavnou témou bola automatizácia, elektronika, obrábacia a meracia technika. Svojimi projektami a úspešnými výsledkami na trhu práce sa prezentovali i vysoké školy s technickým zameraním. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s najnovšími trendami a technológiami v strojárstve a elektrotechnike, čím si rozšírili svoje vedomosti a prehĺbili záujem.

   

  Ing. Viteková, Mgr. Kosiba, Mgr. Gubric

 • Výchovný koncert

  Dňa 22. mája sa v priestoroch našej školy uskutočnil hudobno – výchovný koncert zameraný proti šikanovaniu. Žiaci I.M, I.D, II.D a II.M triedy si vypočuli piesne, ktorých texty boli o zneužívaní moci, agresivite a zákernom správaní. Cieľom koncertu bola primárna prevencia v tejto oblasti, ako i   nebezpečenstvá a dôsledky takéhoto správania.

  Ing. Viteková, Mgr. Kosiba, S. Hámorník

 • Májová biela noc na Amfíku s Kalim

  Dňa 17.5.2023 sme obdržali od Mgr. Dušana Rampašeka - poslanca NSK a mestského zastupiteľstva v Šuranoch a od zástupcu spoločnosti SVX, s.r.o. Igora Bajnoka lístky na podujatie „Májová biela noc na Amfíku s Kalim“, ktoré sa bude konať v Šuranoch dňa 20.5.2023. Lístky budú venované najúspešnejším žiakom.

   

  Ďakujeme!

 • Oznámenie o riaditeľskom voľne

  Riaditeľ školy udelil  žiakom riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov dňa 16.5.2023 (utorok).

 • Súťaz "Mladý vývojár robotiky 2023"

  Žiaci III.M. triedy konkrétne (Imrich Hegyi, Szilárd Horváth, Erik Villem) sa zúčastnili dňa 11.05.2023 súťaže “Mladý vývojár robotiky 2023”  , ktorú organizovala Technická fakulta SPU v Nitre. Úlohou súťaže bolo žiakov motivovať tvorivej činnosti programovania, kde zoznámili a naučili sa naprogramovať chod autonómnych robotov typu Q-scount. Roboty mali prejsť dráhu s rôznymi obťiažnosťami za čo najkratší čas. Chlapci sa behom programovania zabavili a nadobudli nové skúsenosti na vysokej škole.

 • Deň učiteľov

  Pri príležitosti Dňa učiteľov oceňoval predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík činorodú prácu pedagogických pracovníkov gymnázií a stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Čestné uznanie za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu si z jeho rúk prevzala Ing. Hana Viteková