O škole Učitelia Triedy Predmety Kontakt Mapa

Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Objednávateľ Dátum zverejnenia
VO: Súhrnná správa 1/2016 viď. súhrnnú správu v prílohe_ET viď.súhrnnúsprávuvprílohe bez DPH 31.03.2016 15.04.2016
VO: Súhrnná správa 4/2015 viď. súhrnnú správu v prílohe_ET viď.súhrnnúsprávuvprílohe bez DPH 31.12.2015 08.01.2016
VO: Súhrnná správa 3/2015 viď. súhrnnú správu v prílohe_ET viď.súhrnnúsprávuvprílohe bez DPH 30.09.2015 06.10.2015
VO: Súhrnná správa 2/2015 viď. súhrnnú správu v prílohe_ET viď.súhrnnúsprávuvprílohe bez DPH 30.06.2015 07.07.2015
VO: Súhrnná správa 1/2015 viď. súhrnnú správu v prílohe_§ 9 ods. 9 viď.súhrnnúsprávuvprílohe bez DPH 31.03.2015 07.04.2015
VO: Súhrnná správa 2/2014 viď. súhrnnú správu v prílohe_§ 9 ods. 9 viď.súhrnnúsprávuvprílohe bez DPH 31.12.2014 09.01.2015
VO: Súhrnná správa 1/2014 viď. súhrnnú správu v prílohe_§ 9 ods. 9 viď.súhrnnúsprávuvprílohe bez DPH 30.09.2014 15.10.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Oprava podláh v dielňach sústruženia, frézovania a brúsenia 10 000.00 bez DPH 30.05.2014 06.06.2014 18.07.2014 SOŠ technická ,Nitrianska 61,Šurany 30.05.2014