O škole Učitelia Triedy Predmety Kontakt Mapa

Profil verejného obstarávateľa

 

Profil verejného obstarávateľa

Názov:                 Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany

Sídlo:                     Nitrianska 61, 942 14 Šurany

Zastúpená:        Ing. František Tamašovič, riaditeľ školy

IČO:                       17050316

DIČ:                       2021079247

Druh:  Verejným obstarávateľom je podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Kontaktná osoba:  Veronika Juhásová, hospodar.sostsurany@mail.t-com.sk, t.č. 035 6500865