O škole Učitelia Triedy Predmety Kontakt Mapa

Možnosti štúdia v školskom roku 2024/25

Možnosti štúdia 2024/2025

 


 

 

            SOŠt log            Stredná odborná škola technická Šurany

Nitrianska 61,  942 01 Šurany

tel. 035/6500865, sostsurany@sostsurany.sk, www.sostsurany.edupage.org

 

V školskom roku 2024/2025 Vám ponúkame možnosť študovať v nasledovných odboroch s maturitou a výučným listom:

 

 Mechanik mechatronik /aj pre dievčatá/   Kód 2679 K

„Programovanie strojárskych a elektrotechnických

systémov“

- získajú maturitné vysvedčenie a výučný list,

  /strojárstvo, elektrotechnika slaboprúd a silnoprúd + osvedčenie

  o spôsobilosti na prácu s elektrickým zariadením/,

- obsluha a nastavovanie frézok, sústruhov, brúsok a strojov riadených PC, montáž, servis, údržba, oprava a oživovanie elektronických zariadení a počítačov, elektrické rozvody a diagnostikovanie

- možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole

 

Mechanik nastavovač /aj pre dievčatá/   Kód: 2411 K                         

„Programovanie počítačom riadených strojov“.

  4 - ročný študijný odbor s  maturitou a výučným listom

- získajú maturitu a výučný list, /strojárstvo a programovanie CNC strojov/

- programovanie a nastavovanie obrábacích strojov riadených PC

- možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole

 

Mechanik elektrotechnik /aj pre dievčatá/  Kód 2697 K

 „Automatizačná a riadiaca technika“.                    

  4 - ročný študijný odbor s maturitou a výučným listom

- získajú maturitu  a výučný list, /elektrotechnika slaboprúd

+ osvedčenie  o spôsobilosti na prácu s elektrickým zariadením/

- montáž, servis,  diagnostika riadiacich elektronických systémov

- možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole

                                                                             

 Elektromechanik Kód 2683 H 11                                             

 „Silnoprúdová technika“ 3-ročný učebný odbor

  • Získajú výučný list a osvedčenie o spôsobilosti na prácu s elektrickým zariadením
  • Možnosť pokračovať v nadstavbovom  maturitnom štúdiu / dva roky /

 

Obrábač kovov Kód 2433 H

„Obsluha a nastavovanie obrábacích strojov“

3-ročný učebný odbor

  • Získajú výučný list   /strojárstvo a programovanie CNC strojov/  
  • Možnosť pokračovať  v nadstavbovom maturitnom štúdiu / dva roky /