O škole Učitelia Triedy Predmety Kontakt Mapa

Časový harmonogram MS 2020 Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS 2020

 

   Časový harmonogram riadneho termínu EČ (externej časti)

        a PFIČ (písomnej formy internej časti) MS:

      17.marec 2020 (utorok) - slovenský jazyk a literatúra

        18.marec 2020 (streda) - anglický jazyk, nemecký jazyk

        19.marec 2020 (štvrtok) - matematika

 

       Termín praktickej časti MS:

          máj 2020 - mechanik nastavovač

          j 2020 - mechanik mechatronik

 

                       Termín ústnej časti MS:

           máj 2020