O škole Učitelia Triedy Predmety Kontakt Mapa

Partnerské firmy

 

    Stredná odborná škola technická v Šuranoch spolupracuje

 pri výchove a vzdelávaní s nasledovnými firmami v našom regióne:

 

   Duálny systém vzdelávania v strojárstve realizujeme od roku 1996

 s firmou OSRAM  Nové Zámky.

 

   Ďalej spolupracujeme s týmito firmami:

      ehlbauer Technologies Nitra

      Lindenmaier Šurany

      Wöhrle Šurany

      Orgeco Nové Zámky

 So žiadosťou o spoluprácu sa na nás obracajú i ďalšie firmy,

 ktoré chcú zamestnávať našich absolventov.