O škole Učitelia Triedy Predmety Kontakt Mapa

HUHN Press Tech Vráble Návšteva zo Švajčiarska

 

Duálny systém v odbornom vzdelávaní a príprave

 

       Dňa 11.09.2014 sa na žiadosť spoločnosti HUHN Press Tech Vráble uskutočnilo na pôde školy pracovné stretnutie s vedením školy. Spoločnosť  HUHN Press Tech zastupovali:

Roland Huhn, spoločník

Elmar Huhn, spoločník

Klaus-Jürgen Clemens, vedúci vzdelávacieho centra nemeckej centrály

Katharina Schürholz, vedúca personálneho oddelenia nemeckej centrály

Rastislav Škulec, konateľ

Daniela Füleová, vedúca personálneho oddelenia.

 

     Vedenie školy zastupovali riaditeľ školy Ing. František Tamašovič a zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie Ing. Peter Jalec. Riaditeľ školy informoval zástupcov spoločnosti o systéme prípravy žiakov na povolanie a spolupráci, ktorú škola realizuje s firmami pôsobiacimi v regióne. Hostia sa podrobne zaujímali o problematiku duálneho vzdelávania a jeho realizáciu v našich podmienkach. Prezreli si priestory školy pre teoretické a praktické vyučovanie. Počas prehliadky diskutovali o danej problematike s učiteľmi a majstrami odborného výcviku. K realizovanému stretnutiu sme od spoločnosti HUHN Press Tech dostali nasledovné stanovisko:

 

„Naša spoločnosť si uvedomuje, že jej úspech či neúspech závisí na kvalite, resp. odborných zručnostiach pracovníkov, ktorí u nás pracujú. Sme neustále konfrontovaní so skutočnosťou, že uchádzači o zamestnanie strojárskeho typu na Slovensku nemajú základné pracovné zručnosti, ktoré firma požaduje. Naša spoločnosť má veľmi pozitívnu skúsenosť s duálnym systémom vzdelávania z nemeckej centrály, kde firma prevádzkuje vlastné stredisko odborného výcviku učňov s veľmi dobrými výsledkami. Tu absolventi získavajú nielen výrobné zručnosti požadované praxou, ale taktiež majú možnosť oboznámiť sa s firemnou kultúrou. Z tohto dôvodu hľadáme aj na Slovensku partnerov, s ktorými by sme pri výchove budúcich odborných pracovníkov vo výrobe vedeli spolupracovať. Následne sme od menovanej firmy obdržali toto stanovisko:

      „To, čo sme videli v Strednej odbornej škole technickej v Šuranoch, reálne dosahuje vyššiu úroveň ako bežné odborné školy v Nemecku. Škola disponuje motivovanými pracovníkmi, má vybudovanú infraštruktúru zodpovedajúcu najnovším technológiám používaným v strojárskych podnikoch, učebné odbory sú komplexne prispôsobené reálnym požiadavkám odborných výrobných firiem v celom segmente strojárenskej výroby. Stredná odborná škola technická v Šuranoch je z nášho pohľadu na vrchole európskeho stredného odborného vzdelávania a bez akýchkoľvek kompromisov vychováva odborných pracovníkov európskej úrovne.“