O škole Učitelia Žiaci Rozvrh Triedy Predmety Kontakt Mapa

Európske fondy na škole OVP_7.11.2013 OVP pre trh práce Leonardo da Vinci RRM školy MDS RSOV

V rokoch 2005 - 2008 sme realizovali projekt z prostriedkov EÚ

v rámci ESF s názvom  " MODULÁRNY DIDAKTICKÝ SYSTÉM",

pre výučbu elektrotechniky.

Získali sme novú učebňu /10 pracovísk/ na programovanie

mikročipov s príslušným hardvérom a softvérom.

 

Podrobnosti v nasledujúcej prezentácii:   PrezentaciaMDS.ppt