O škole Učitelia Žiaci Rozvrh Triedy Predmety Kontakt Mapa

Učiace Slovensko Pozvánka 22.11.2016 Ďakovný list Ministra školstva SR Zloženie orgánov združenia Prezentácia ZRSOV 2009 Členovia združenia Správa 2010 Video - Mladý tvorca 2010

 

Vážení členovia združenia!

 

     Ministerstvo školstva SR zverejnilo Návrh cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania „UČIACE SLOVENSKO“. Dokument je dostupný na: http://www.minedu.sk/tezy-k-narodnemu-programu-rozvoja-vychovy-a-vzdelavania/Naše združenie bolo zaradené do okrúhleho stola k týmto cieľom a preto sa na Vás obraciam so žiadosťou zaslať mi pripomienky, pozmeňujúce návrhy, stanoviská k tomuto materiálu na doleuvedenú mailovú adresu a to do14.11.2016 do 15.00 hod.

 

S pozdravom

 

 

Ing. František Tamašovič

prezident združenia